TR
Site Dilini Seçiniz

GİZLİLİK POLİTİKASI

BANAT FIRÇA VE PLASTİK SAN. A.Ş. (Bundan sonra “BANAT” olarak anılacaktır.), gizliliğinize, verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve internet sitesini ziyaret eden herkesin özel hayatına saygı göstermektedir. Bu nedenle, size hangi verileri topladığımız ve veri toplamanın amaçlarına ilişkin olarak işbu güvenlik politikası hazırlanmıştır. Bu gizlilik politikası yalnızca www.banat.com (internet sitemiz) için geçerlidir. Bu gizlilik politikamızı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

1-VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler BANAT tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Sizin hakkınızda toplanan her türlü bilgi öncelikle isteyebileceğiniz hizmetleri sunmak için ve sonra da şirket olarak size daha iyi hizmet verebilmemiz için kullanılacaktır. Bu da sadece bilginin uygun bir şekilde kullanılmasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda BANAT ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası kapsamında, belirtilen amaçlarla işlenmesine muvafakat eder.

2-ÇEREZLERİN KULLANIMI
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitesinin, sizin ve BANAT’ın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak amacıyla çerez kullanılmaktadır.

3-KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Bizlere vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi, size sunmakta olduğumuz hizmetlerin ve/veya bilgilerin temininde bize yardımcı olan hizmet tedarikçilerimiz haricindeki üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. İşbu gizlilik politikasında tanımlanan gizlilik standartlarımıza uymayı kabul etmiş olmaları halinde ancak hizmet tedarikçileri ile kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz.

4-ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ
www.banat.com sitemizde harici internet sitelerine bağlantılar olabilir. BANAT, kendisinin işletmediği bu sitelerin kendilerine özgü gizlilik politikalarından hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Internet adresi http://www.banat.com ile başlamayan siteler http://www.banat.com ile ilişkisi olmayan sitelerdir.

5-VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
· kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ
Kişisel verilerinizi, faaliyetlerimiz için gerekli ve faaliyetlerimizle ilgili oldukları sürece, saklama amacımızın ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin gerektirdiği kadar saklamaktayız.

7-GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bu siteyi kullanarak BANAT’ın Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Kendi isteğimize bağlı olarak, her zaman bu politikada değişiklik, ilave veya çıkartma yapma hakkını saklı tutmaktayız. Bu hüküm ve şartlarda yapılan değişikliklerin ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Tarafımızca aksi açıkça belirtilmedikçe, bu politika sadece bu site ve çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerli olup çevrimdışı faaliyetlerimizi kapsamaz.

KARİYER GİZLİLİK BEYANI

Bu gizlilik beyanında web sitemizin Kariyerler bölümünde bir İş Profili oluşturulurken topladığımız bilgiler, bu bilgileri nasıl kullandığımız ve bu bilgilerin kullanımına ilişkin sizin tercihleriniz açıklanmaktadır. İş başvurunuzu oluşturduğunuzda, vermiş olduğunuz bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. İş Profilinizi oluştururken ya da başvuru sürecinde yanlış bilgiler verilmesi başvurunuzun reddine veya iptaline neden olabilecektir. İşbu Gizlilik Beyanında tanımlandığı ya da yasalarca istenmesi haricinde, onayınız olmadan ya da kişisel bilgileriniz ilk olarak toplanırken bu uygulamaya ilişkin bilgilendirilmemişseniz kişisel bilgilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşmayacağız. Bu hüküm ve şartlar doğrultusunda www.banat.com web sitemizde iş başvurusu yapmanız, bu hüküm ve şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Saygılarımızla